Malim koracima do velikih promena.

ZNAČAJ (BAZIČNIH) EMOCIJA

Postovano maj 28, 2018 / Od / Postovano u Mark Solms

ZNAČAJ (BAZIČNIH) EMOCIJA

IZRAŽAVANJE EMOCIJA Opažajni aspekt emocije deluje na nas prinudno. Ne možemo samo da se zavalimo i osećamo svoje emocije. One nas gone da nešto preduzmemo. Ovo „da nešto preduzmemo“ još jednom naglašava

Pročitaj još