Malim koracima do velikih promena.

FRONTALNI REŽNJEVI, EMOCIJA i PAMĆENJE

Postovano jun 26, 2018 / Od / Postovano u Mark Solms - odlomci

FRONTALNI REŽNJEVI, EMOCIJA i PAMĆENJE

U poglavlju 4 je dat prikaz neurobiološke osnove različitih jezgrovnih emocionalnih sistema. Oni su angažovani u učenju o posledicama naših aktivnosti – da bismo bili u stanju da bolje predvidimo te posledice

Pročitaj još
Postovano jun 20, 2018 / Od / Postovano u Mark Solms - odlomci

KROĆENJE AFEKTA

Kada se gore opisane veze (između objekta i emocionalnog odgovora sistema STRAHA) jednom uspostave, one su neizbrisive, tj. ništa ne može da ospori činjenicu da je štetan objekat, mesto ili situacija postao

Pročitaj još
Postovano maj 28, 2018 / Od / Postovano u Mark Solms

ZNAČAJ (BAZIČNIH) EMOCIJA

IZRAŽAVANJE EMOCIJA Opažajni aspekt emocije deluje na nas prinudno. Ne možemo samo da se zavalimo i osećamo svoje emocije. One nas gone da nešto preduzmemo. Ovo „da nešto preduzmemo“ još jednom naglašava

Pročitaj još
Postovano maj 18, 2018 / Od / Postovano u Mark Solms - odlomci

SLUČAJ FINEASA GEJDŽA

Primer promene u ličnosti koja prati povredu mozga Sledeći proslavljeni slučaj ilustruje razloge zbog kojih bi unutrašnji svet uma trebalo da bude predmet zanimanja naučnika koji proučavaju mozak. Četrdesetih godina devetnaestog veka,

Pročitaj još
Postovano maj 7, 2018 / Od / Postovano u Mark Solms - odlomci

GDE SE NALAZI EGO?

Kada tražimo deo mozga koji, kada je oštećen, oslobađa funkcije koje je Frojd pripisao „sistemu Nesvesnog“, ono za čim zapravo tragamo je (1) oblast mozga koja nije nužno uključena  (ili nije od

Pročitaj još
Postovano april 27, 2018 / Od / Postovano u Mark Solms - odlomci

TJURINGOV TEST i NEUROPSIHOLOGIJA

Tjuringov test je osmislio Alen Tjuring, čuveni britanski matematičar i naučnik koji je razvio preteču modernog kompjutera. Test pruža kontrolisani način za utvrđivanje da li je mašina zaista inteligentna – to jest,

Pročitaj još
Postovano januar 18, 2018 / Od / Postovano u Neurofiziologija

SANJAJUĆI MOZAK

San je psihički život u stanju spavanja tela. Ernst Epli, San i tumačenje snova Otkako je Frojd sa psihoanalizom uveo snove na velika vrata u svet psihologije i psihoterapije, među psiholozima i

Pročitaj još