Grupna psihoterapija – psihološka podrška i lični razvoj​

Iako je osoba funkcionalna i zdrava, ona nikada sama ne dolazi do uvida u potpuni potencijal koji ima. Grupna psihoterapija je sigurno mesto gde osoba može uz pomoć drugih doći do svojih skrivenih potencijala i mogućnosti. Uz pomoć i podršku grupe osoba ostvaruje kontakt sa drugima koji je isceljujući i otvara vrata za poboljšanje sopstvenog funkcionisanja u najširem smislu.

Grupa je mesto kolektivne promene. U njoj možete, u bezbednoj atmosferi poverenja i međusobnog uvažavanja, iskreno i otvoreno da preispitujete svoje životne stavove, odluke i aktivnosti i da ih potvrđujete ili donosite nove. Grupni oblik rada Vam daje mogućnost da ostvarite razmenu uvida, emocija i misli i sa terapeutskim parom i sa ostalim članovima grupe. Čak i ako ste nespremni za iznošenje svojih problema pred grupom, ono što vidite i čujete uticaće da drugačije mislite i osećate o svojim problemima.
Grupa se sastaje jednom nedeljno u trajanju od 3 sata i ima mali broj članova (do 7), a sastavljena je od članova koji se razlikuju po godinama, polu, obrazovanju, interesovanjima i sklonostima, nude svoje priče iz kojih možete da učite i na koje možete da utičete kroz razmenu, kao i one na Vas.

Mesto održavanja: Ledinačka 1, Zvezdara – u neposrednoj blizini Studentskog doma Patris Lumumba, u mirnoj i prijatnoj atmosferi, nedaleko od centra grada. Lako se stiže autobusom 65, a moguće je i naći mesto za parkiranje (parking se ne naplaćuje).

Obratite nam se bez ustručavanja. Dostupni smo za Vas radnim danima između 11 i 19h.