Individualna psihoterapija i psihološko savetovanje

Da li je moć u terapijskom radu na klijentu ili na terapeutu, ne bi ni trebalo da bude pitanje, ukoliko su na istom zadatku – kompetentnog i profesionalnog rada na poboljšanju klijentovog stanja. Jedan takav oblik rada sa klijentima je i psihološka analiza snova u terapiji i savetovanju, gde je lepota i teret moći skoro sasvim u rukama klijenta.

Metaforično, to je voz u kojem je klijent mašinovođa, a analitičar skretničar.

Mašinovođa mora da ume da upravlja vozom, ali skretničar mora da zna da ga usmeri na pravi kolosek jer u suprotnom neće stići gde je potrebno, a mogući su i sudari. Skretničar zato ne sme da bude uspavan i uzdržan, već budan i pravovremen.

U terapijskom i savetodavnom radu, snovi su dubinski skener onoga što klijent stvarno misli, oseća i doživljava u sadašnjem trenutku i u datim okolnostima. Analitičar podržava klijenta i pomaže mu da sam dođe do uvida, da sam zaključi i oseti, odnosno da proživi i spozna ono što do sada nije umeo ili smeo.

Da analiza snova ne bi ostala sama sebi svrha, analitičar ne sme da bude pasivan, ali ni agresivan, već da, iz analizom dobijenog materijala, pažljivo usmerava i podstiče klijenta da savlada otpore i napravi potrebnu promenu. Uloga analitičara je da prepozna i koristi potencijale koji postoje u klijentu, i da na osnovu njih savetuje i upućuje na put kojim otpori ka promeni najuspešnije mogu da budu savladani.

Imate poteškoće u odnosu sa drugima?

Ukoliko imate bilo kakve poteškoće u odnosima sa drugima – bili oni ljubavni, porodični, prijateljski ili poslovni, u izražavanju svojih misli i osećanja, u brizi o sopstvenim potrebama, donošenju i konkretizovanju životnih odluka, na pravom ste mestu. Kroz psihološko savetovanje i terapiju putem analize snova imaćete priliku da upoznajete svoje potencijale i ograničenja, da prevazilazite zabrane i dajete sebi nove dozvole na drugačije izbore, koje ćete u potpunosti osećati kao svoje i koji će Vam unaprediti sve aspekte života.

Kontaktirajte nas i zakažite terminuživo ako ste u Beogradu ili Pančevu ili preko Skype-a, ukoliko živite negde drugde. Moguć je rad na srpskom i engleskom jeziku.

Interesuje Vas terapija putem Skype-a?

Obratite nam se bez ustručavanja. Dostupni smo za Vas radnim danima između 11 i 19h.