O nama – psihoterapija i savetovanje

„Terapija je suviše dobra da bi bila namenjena samo osobama koje imaju problem.“

Fric Perls

Ali čemu terapija ako je sa nekim sve u redu? Šta to treba „popravljati“ kod zdravih i „normalnih“ ljudi?

Iako je osoba funkcionalna i zdrava, ona nikada sama ne dolazi do uvida u potpuni potencijal koji ima. Psihološko savetovanje i terapija su sigurno mesto gde osoba može uz pomoć stručnjaka doći do svojih skrivenih potencijala i mogućnosti. Uz pomoć i podršku osoba otvara vrata za poboljšanje sopstvenog funkcionisanja u najširem smislu, najčešće na poljima

Ako prepoznajete svoj problem ili više njih među navedenima, ili ako imate neki drugi za koji osećate da Vam je potrebno rešenje, zamislite se nad njima i osetite koliko su Vam važni – koliko bi Vam život bio ispunjeniji kada tih problema ne bi bilo. Ako želite da napravite iskorak iz situacije u kojoj ste, sa nama možete da naučite kako da to uradite.

Intergrativna psihodinamska analiza snova

 

U terapijskom i savetodavnom radu, snovi su skener onoga što klijent stvarno misli, oseća i doživljava u sadašnjem trenutku i u datim okolnostima. Analitičar podržava klijenta i pomaže mu da sam dođe do uvida, da sam zaključi i oseti, odnosno da proživi i spozna ono što do sada nije umeo ili smeo.

Da analiza snova ne bi ostala sama sebi svrha, analitičar ne sme da bude pasivan, ali ni agresivan, već da, iz analizom dobijenog materijala, pažljivo usmerava i podstiče klijenta da savlada otpore i napravi potrebnu promenu. Uloga analitičara je da prepozna i koristi potencijale koji postoje u klijentu, i da na osnovu njih savetuje i upućuje na put kojim otpori ka promeni najuspešnije mogu da budu savladani.

Da li je moć u terapijskom radu na klijentu ili na terapeutu, ne bi ni trebalo da bude pitanje, ukoliko su na istom zadatku – kompetentnog i profesionalnog rada na poboljšanju klijentovog stanja. Jedan takav oblik rada sa klijentima je i psihološka analiza snova u terapiji i savetovanju, gde je lepota i teret moći skoro sasvim u rukama klijenta. Metaforično, to je voz u kojem je klijent mašinovođa, a analitičar skretničar. Mašinovođa mora da ume da upravlja vozom, ali skretničar mora da zna da ga usmeri na pravi kolosek jer u suprotnom neće stići gde je potrebno, a mogući su i sudari. Skretničar zato ne sme da bude uspavan i uzdržan, već budan i pravovremen.

Kroz psihološko savetovanje i terapiju putem analize snova imaćete priliku da upoznajete svoje potencijale i ograničenja, da prevazilazite zabrane i dajete sebi nove dozvole na drugačije izbore, koje ćete u potpunosti osećati kao svoje i koji će Vam unaprediti sve aspekte života.

O Centru

 

Centar za dubinsko – psihološko istraživanje snova IMAGO je prvo strukovno udruženje u zemlji i regionu koje se bavi integrativnim psihodinamskim savetovanjem i terapijom koji su najvećim delom bazirani na tehnici savremene psihološke analize snova. Centar je počeo sa radom kao krovna organizacija dubinsko – psiholoških analitičara snova koji su završili trogodišnju edukaciju u Centru za dubinsku psihologiju i analizu snova Karl Gustav Jung, u Beogradu, pod mentorstvom dr Ivana Nastovića. Od 2016. godine, Centar IMAGO je prva organizacija u Evropi koja okuplja analitičare snova koji su završili najnapredniji kurs na The Delaney and Flowers Dream and Consultation Center u San Francisku, u SAD. Osim edukovanih integrativnih psihodinamskih analitičara, Centar IMAGO je otvoren za članstvo za sve lekare, psihologe, psihijatre, psihoterapeute i defektologe koji svojim znanjem i angažovanjem mogu da doprinesu unapređenju teorije i prakse psihodinamskih psihoterapijskih i savetodavnih veština.

Centar je registrovan rešenjem Agencije za privredne registre od 11. septembra 2015. godine.

Obratite nam se bez ustručavanja. Dostupni smo za Vas radnim danima između 11 i 19h.