Analitičar, koji bi svoj autoritet stavio iznad autoriteta sna, naročito kada ukazuje na njegove propuste, izgubio bi time svaki autoritet, a s njim i moralno, profesionalno i ljudsko pravo da se bavi odgovornom profesijom analize snova.

         Slobodan Nikolić, Zapisi o tehnici analize snova

Uobičajeno je da se u snovima pojavljuju značajneličnosti za snevača. To mogu biti prijatelji, rođaci ili uzori van kruga bliskih ljudi, kao što su poznate ličnosti koje snevaču predstavljaju autoritet. Neretko se u snovima članova grupa javlja i analitičar, odnosno vođa grupe (kao i terapeut i vođa terapijske grupe u drugim oblicima analize) koji poprima značajnu ulogu u životima snevača tokom rada u grupi. Vođa grupe je taj koji podržava i kritikuje, a svojim odnosom prema snevaču pospešuje učinak rada i pokreće na akciju ili taj napredak koči.

Iskustvo u radu na snovima pokazuje da se analitičari pojavljuju u snovima češće nego što snevači imaju hrabrosti da o tome govore, najčešće iz straha da ne budu pogrešno shvaćeni. Obaveza je vođe grupe da ohrabruje snevače da otvoreno govore o ovakvim snovima jer su oni dragoceni iz mnogo razloga. Oni imaju značaj kako za snevača i analitičara ponaosob, tako i za grupu u celini.

Da je tako potvrdiće nam i dva moja sna iz vremena dok sam dolazio na iskustvenu grupu kod dr Ivana Nastovića. Nekoliko nedelja nakon uključivanja u grupu sanjao sam da se sa Ivanom nalazim u njegovoj radnoj sobi, ležimo u krevetu, glave su nam kod njegove velike police sa knjigama i on me prijateljski i očinski poljubi u obraz. Ovaj san je pokazao i meni i analitičaru da imam suštinsku spremnost da se uključim u rad na grupi i to ne samo iskustvenoj, nego i kasnije edukativnoj, kao i da sam potpuno prihvaćen od strane analitičara. Nakon sanjanja ovog sna sam postao dubinsko-psihološki punopravan član grupe u koju sam se uključio.

Drugi san sam sanjao kasnije tokom rada u grupi, u vreme kada je zbog „dugog staža“ pojedinih članova grupe rad u grupi postao površniji, a samom vođi grupe ponestalo interesovanje za rad. U tom periodu sam sanjao sledeći san: U prostoru sam gde se održava grupa, manje je ljudi nego obično i deluju slabo zainteresovani. Tokom uobičajene pauze, Ivan je, obučen kao dečak, stavio ranac na rame i rekao da on ide sa grupe, što nije naišlo ni na čije negodovanje, osim na moje. Ovaj je san bio od daleko veće koristi za analitičara i grupu, nego samo za mene koji sam ga sanjao jer je jasno ukazao da se grupa u celini opustila i popustila u radu. Vođa grupe, dr Ivan Nastović, je doživeo san kao veoma značajan i bio je zadovoljan da se o njemu razgovaralo, jer je doneo korisnu informaciju i njemu i ostalim „uspavanim“ članovima. Nedugo zatim, rad na grupi se poboljšao i slični snovi se nisu pojavljivali ni kod mene ni kod drugih članova.

Imajući u vidu ova dva primera, možemo reći i da je analitičareva spremnost da otvoreno govori o ovakvim snovima i da sebe izloži sudu nesvesnog članova svoje grupe mera kvaliteta i suštinskog shvatanja i prihvatanja snova i nesvesnih poruka analitičara, što je od značaja za poverenje koje članovi grupe u njega treba da imaju. Analitičar koji bi bežao od ovakvih sadržaja dao bi povoda da se u njega sumnja i sa profesionalnog i sa ljudskog stanovišta.

Jedna članica moje grupe za snove je imala izvesne, razumljive nesigurnosti kada se uključivala u grupu i jedan od prvih snova koji je donela na grupu nakon što se uključila bio je san u kome je sanjala mene, vođu grupe. U tom snu me je sanjala kao svog omiljenog profesora iz škole, koji joj je prvi ukazao gde i šta može da uradi i iskreno je podržavao i podsticao. Bez mnogo muke i snevačica i ja smo sa zadovoljstvom shvatili da je san obaveštava da može da bude potpuno opuštena u radu na snovima sa mnom jer i od mene može da očekuje isto ono što je dobila od svog profesora. Ovaj san, po svojoj suštini, bio je veoma sličan mom snu sa početka rada na grupi, koji sam naveo u tekstu. Nakon ovog sna, tokom daljeg rada, snevačica me je više puta sanjala, uvek dobivši iz sna ohrabrenje da nastavi sa započetim radom na sebi.

Drugi član moje grupe za snove izneo je, ne lako, pred grupu san koji ga je duboko uznemirio. U tom snu, sanjao je da se nalazi na grupi za snove i da mu ja prilazim i vezujem ruke, prilično ljutito i njegov utisak iz sna je da ga kažnjavam, a da on ne razume zbog čega je to tako. Dalje u snu on uspeva nekako da se oslobodi i da pobegne svojim automobilom, ne želeći da obrati pažnju na ono što mu govorim idući za njim. Za iznošenje ovog bolnog sna pred grupu trebalo je dosta hrabrosti, ali je ona nagrađena time što je snevač dobio od sna. U periodu kada je sanjao san, snevač je zbog obaveza i pada interesovanja i spremnosti proredio dolaske na grupu i zapostavio rad na snovima. Sa snevačem sam izgradio dovoljno prisan odnos i situacija u snu je bila zaprepašćujuće drugačija od svesnog doživljaja snevača, što ga je ostavilo potpuno zbunjenim. Rad na snu otkrio je da sam ja ljut na snevača za njegovo dobro i da on u stvari pokušava da pobegne od rada na snovima, prema kome je postao ambivalentan. Zbog nespremnosti da prihvati poruke koje su mu snovi slali, on je rad na snovima doživeo kao ugrožavajući, iako je ključ bio u njegovoj nespremnosti da integriše nesvesne sadržaje, što se jasno vidi u tome da bezglavo beži ne želeći da sasluša ono što od rada na grupi dobija. Nakon što je urađen ovaj san, snevač je krenuo da menja svoj stav i nije imao snove sličnih sadržaja, a aktivnije se uključio i u rad grupe.

Nedavno je jedna članica moje grupe za snove, koja je u njoj već duže vreme i stekla je solidno iskustvo u radu na snovima imala san koji ju je uznemirio. Nesvesno joj je grubo i uporno ukazivalo na promene koje treba da napravi na tri velika polja svog života – na profesionalnom planu, na polju odnosa sa porodicom i odnosa sa partnerom. Ovo svakako iziskuje veliki trud zbog čega ne treba da začudi da je snevačica osetila nespremnost i pomalo posustala, čak razmatrala i da napravi pauzu u radu na snovima. U to vreme, sanjala je sledeći san: U prostoriji je sa mnom i ja joj kažem da mora da popije otrov. Ona uzima to bespogovorno i u trenutku je spremna da to učini, ali počinje to da shvata kao nezasluženo kažnjavanje i smišlja razloge kako da me ubedi da promenim odluku. Nakon iznošenja niza razloga, na kraju uspe da promeni moju odluku i ne ispija otrov.

Ovaj san je snevačica iznela uz moj podsticaj i o njemu smo otvoreno govorili pred grupom. Kao i snevač prethodnog sna i ona je bila zbunjena sadržajem sna jer se drastično razlikuje od njenog svesnog stava prema meni i onome što dobija u radu na snovima. Relativno lako i brzo je snevačica razumela da joj san ne govori o tome da joj od analitičara preti opasnost, već da joj san demaskira njeno ponašanje sa „otrovom uvida“. Jung nas ne uči bez razloga da otrov uvida prilikom tumačenja treba davati u malim dozama, kako bi svesni deo bio dovoljno snažan da ga iskoristi kao lek i korektiv. Snevačica je prilikom rada na snu iznela da je uvek dobijala značajne informacije iz rada na svojim snovima i da je komentare analitičara uvek osećala kao korisne i dobronamerne. Zašto onda san priča o otrovu koji ona bespogovorno treba da popije i isprva na to pristaje? Zbog teške situacije u kojoj se nalazi i koju polako prevazilazi, za nju su informacije koje dobija otrov koji treba da posluži da ubije neke njene aspekte koji joj ne dozvoljavaju da se razračuna sa svojim problemima u potpunosti. Iako pokazuje spremnost da prihvati sugestije svojih snova, ona to ipak čini većim delom formalno, dok nakon toga smišlja razloge da otrov ne ispije i ne realizuje poruke svojih snova. Iako je ovaj san uputio jasnu kritiku samoj snevačici da nije dosledna svojoj odluci da radi na sebi i da je vreme da ispije otrov i pređe u akciju u skladu sa porukama svojih snova, ovaj san je bio i upozorenje meni kao analitičaru. Činjenica da snevačica dobija otrov koji shvata kao kažnjavanje poslužilo mi je kao smernica da umerenije doziram poruke njenih snova, kako bi bila bolje motivisana i spremnija da korak po korak rešava svoje probleme. Ovaj san je i meni i njoj koristio i već na sledećim sastancima grupe, osetila se bitna promena raspoloženja kod snevačice koja je ukazala na to da je san pravilno shvaćen.

Grupa za analizu snova je dinamička celina svih članova i analitičara, u kojoj je analitičar tek prvi među jednakima. Interakcija članova grupe i analitičara je živa i ponekad u toj dinamici dolazi do promena koje mogu promaći svesnom opažanju. Analitičar u tom odnosu snaga jeste taj koji drži konce u svojim rukama, ali on nije vrhovni autoritet, niti onaj ko nameće drugima svoju volju. Snovi članova grupe koji govore o odnosu sa analitičarem, kao i o odnosima među članovima grupe moraju se neizostavno prorađivati na grupi, a ne van grupe, samo između snevača i analitičara. Iako se nekad može učiniti da oni oduzimaju vreme od rada na dubljim problemima drugih snevača, oni su i tada korisni jer je rad na snovima proces koji se prati i traje mesecima i godinama, možemo reći i celog život snevača. Oni pomažu da se odnosi na grupi postave na pravo mesto i koriguju u skladu sa porukama sna, što dalekosežno znači svim članovima grupe jer ono vreme koje su odvojili od rada na snu investicija u bolje, iskrenije i otvorenije odnose u grupi, što će rad na svim narednim snovima učiniti prirodnijim, ugodnijim i potpunijim.

Podelite ovaj članak

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Obratite nam se bez ustručavanja. Dostupni smo za Vas radnim danima između 11 i 19h.