Um i telo su međusobno zavisni delovi čovekove celovitosti i lekar ima veću mogućnost lečenja organizma um/telo ako su oba dela uključena.

         Dž. Donald Hjuz, Fiziološka uloga snova kod Hipokrata, Platona i Aristotela – neobjavljeni rad

Snovi su najčistiji proizvod ljudske psihe i kao takvi ukazuju na mnoge elemente psihičkog života, a onima koju tu poruku žele da čuju pomažu da poboljšaju svoje celokupno psihičko funkcionisanje. Na ovoj hipotezi se zasnivaju sva učenja o snovima, bez obzira na njihova različita gledišta o funkciji snova i načinu tumačenja. I dok se većina istraživača slaže da snovi imaju veliki psihički značaj, mali broj njih se bavio tendencijom snova da rano ukažu na telesne bolesti.

U Staroj Grčkoj, snovi su se, uz posebne obrede, molitve i postove sanjali i tumačili u hramovima boga zdravlja, Asklepija, a cilj tumačenja je bio da snevači dobiju upute za izlečenje. Već u Frojdovoj poznatoj knjizi Tumačenje snova nalazimo osvrt na Aristotelovo shvatanje snova. On je smatrao da se u snovima mogu lekaru otkriti prvi znaci nekih telesnih promena koje počinju da se pojavljuju u telu, a koji su još uvek nedostupni za otkrivanje na lekarskom pregledu. Ovakve stavove delili su i najčuveniji antički lekari, Hipokrat i Galen. Oni su uočili da um, oslobođen svesnih zadataka, ulazi u nesvesnu zajednicu sa fizičkim stanjem tela i da se to stanje može izraziti u sanjanim slikama.

Savremena istraživanja potvrđuju mišljenja očeva zapadne medicine. Istraživači uočavaju da nije dovoljno lečiti telo, već i psihu i da uključivanje psihoterapijskih postupaka u lečenje daje dobre rezultate u kombinaciji sa drugim vidovima terapije. Sporadično se u medicinskim časopisima pojavljuju članci koji se bave upotrebom snova u dobijanju potpunije anamneze. Ova istraživanja su tek počela da se sprovode, ali već prvi rezultati studija daju rezultate koji svedoče o povezanosti telesnih simptoma i slika u snovima. Kardiolog Robert Smit sa Univerziteta u Mičigenu je uočio korelaciju između poremećaja krvnog pritiska i sadržaja snova. Očekuje se da ova istraživanja daju svoje pune rezultate u skorijoj budućnosti, kada uzorak bude veći.

Pažnju na važnost snova u dijagnostikovanju telesnih oboljenja nedavno su skrenuli i stručnjaci sa poznate klinike Mejo. Njihova ispitivanja su pokazala da simboli u snovima mogu da predvide realne zdravstvene probleme. Osim toga, košmarni snovi mogu ujutru skrenuti pažnju snevaču na telesne simptome koje ne želi da vidi, kao što su, na primer, groznice. Košmarni snovi mogu ukazati i na pad šećera u krvi, a iako ljudi koji boluju od dijabetesa umeju da simptome prepoznaju i pre nego što se pojave košmarni snovi, oni kojima bolest još uvek nije dijagnostikovana mogu da dobiju korisnu informaciju iz ovakvih snova. Ukoliko se, kod žena pojavi veći broj snova koji su življi nego obično, vrlo je moguće da ovi snovi ukazuju na trudnoću.

Koliko jasno i sadržajno mogu da se izražavaju snovi kada hoće da upozore na telesno oboljenje, pokazao je poznati hirurg Berni Zigel, specijalista onkologije i autor knjige Ljubav, medicina i čuda (prevedena i kod nas). On je na Prvoj konferenciji Društva za proučavanje snova predstavio nekoliko primera koji su bili od prvorazrednog značaja za dijagnostikovanje telesnih bolesti.

San broj 1 – U ovom snu je pacijentkinja sa rakom dojke sanjala da joj na obrijanoj glavi piše „karcinom“, nakon čega se probudila sa spoznajom da ima metastaze u mozgu. Telesnih simptoma nije bilo kada je sanjan san, ali je dijagnoza potvrđena nakon tri nedelje.

San broj 2 – U sledećem snu je pacijentkinja sanjala da se otvara školjka i da iz nje izlazi crv, posle čega jedna starica upire prstom na tog crva i kaže: „Evo šta ne valja sa tobom.“ Pacijentkinji još uvek nije bila postavljena dijagnoza, ali se probudila sa saznanjem da boluje od hepatitisa, što je kasnije potvrđeno.

San Broj 3 – Treći san je san dr Zigela koji je sanjan u vreme kada je imao nejasne telesne simptome koji se mogu pripisati raku. U snu mu se pojavila grupa ljudi u kojoj su svi bolovali od raka, a on je bio isključen iz grupe jer ga nije imao. Probudio se sa saznanjem da zaista ne boluje od raka, što je kasnije potvrđeno testovima.

I naša iskustva pokazuju da san teži da ukaže na telesno oboljenje mnogo pre nego što smo u mogućnosti da ga medicinski dijagnostikujemo. Jedna koleginica je u svojoj praksi imala klijentkinju koje je sanjala da u stomaku ima strašnu vatru. Ovaj je san tumačen na nivou subjekta i vatra je shvaćena kao nagomilavanje snažnih emocija besa i ljutnje, što je odgovaralo stvarnoj životnoj situaciji snevačice. Iako ovaj san nije pogrešno protumačen, desilo se da je ubrzo snevačica imala upalu žučne kese, koju je morala da operiše. San je, izgleda, pre svega, upozorio na stvarnu vatru, tj. upalu koja se spremala u telu snevačice. Psihosomatski orijentisani lekari, kao Ridiger Dalke, autor knjige Bolest kao put do izlečenja (prevedeno kod nas) smatra da je žučna kesa mesto u kome se nakuplja agresivnost, da je sam kamen u žuči okamenjena agresivnost, odnosno u psihološkom smislu, ona benigna agresivnost (termin Eriha Froma) koja je neophodna za naše funkcionisanje prelazi u malignu agresivnost i okreće se ka unutra jer nije adekvatno ispoljena i koči životne tokove. I sam jezik nam ukazuje da je žučno ono što je agresivno i puno besa. Dalke još dodaje i da se kamen u žuči i upala žučne kese najčešće javljaju kod udatih žena koje imaju porodicu, jer, po svemu sudeći, porodična situacija deluje na većinu njih kao stega koja onemogućava da energija neometano teče i traži svoj izraz u simptomima bolesti koji se teže mogu negirati. Uputno je na ovom mestu primetiti i da samo odstranjenje žučne kese neće izlečiti uzrok već samo posledicu, a da ravnoteža u organizmu može da se uspostavi tek nakon otklanjanja unutarnjih konflikata koji su i doveli do nakupljanja agresivnosti. Zbog ovoga je veoma važno da je san protumačen i psihološki, kao putokaz za dalje funkcionisanje.

Na ovom mestu treba primetiti da je neophodno prvo obratiti pažnju da li neki od sadržaja sna  može da ukazuje na telesne simptome. Snovi se najčešće mogu tumačiti na više nivoa, pa je važno uzeti u obzir mogućnost ukazivanja na telesno oboljenje i napraviti rutinski pregled kako bi se otklonila svaka sumnja. Ovo pravilo svakako ne dovodi u pitanje i psihološki nivo, odnosno nivoe tumačenja, koje isto treba istražiti.

Jedan jednostavan san iz moje prakse ukazuje na to koliko je važno da lekari, pre svih, budu edukovani za razumevanje snova kako bi mogli da postavljaju ispravne i pravovremene dijagnoze. Jedna moja klijentkinja iz Osijeka je dugo imala problema sa bolovima u kičmi. Odlazila je više puta kod različitih ortopeda, ali nijedan nije uspeo da ustanovi uzrok bolova. U toku tih ispitivanja sanjala je kratak san u kome je hodala ulicom i to jednom nogom idući po kolovozu, a drugom po ivičnjaku trotoara. Klijentkinja nije shvatila značenje svog sna sve dok nije došla do jednog starog, iskusnog ortopeda koji je zamolio da skine odeću i da ispred njega prošeta do kraja ordinacije i nazad. Tom prilikom je ustanovio da joj je jedna noga kraća od druge za nekoliko centimetara. Ova telesna anomalija bila je nadoknađena položajem ostalih delova tela i nije se primećivala dok je pacijentkinja bila odevena. Dugom dijagnostičkom postupku doprinelo je i to što je stari ortoped bio prvi koji je pregledao bez odeće, iako je to obično neophodno za proveru stanja kičme. Možemo samo da pretpostavimo koliko bi ceo postupak bio olakšan, a terapija ubrzana da je neko od lekara koji su je pregledali umeo da pročita poruku iz sna.

Ne možemo očekivati od snova da ukažu na svaki, pa i najmanji nedostatak u telu, ali su zato oni prvorazredno dijagnostičko sredstvo kod ozbiljnih telesnih oboljenja, u prvom redu kod raznih oblika karcinoma. Upravo je rano otkrivanje ovih bolesti jedan od najvažnijih činilaca za uspešno lečenje, a kako su snovi u tome daleko ispred svih savremenih dijagnostičkih tehnologija, nadam se da će ih u skorijoj budućnosti lekari shvatiti ozbiljno i da će naučiti da ih koriste za dobrobit svojih pacijenata.

Podelite ovaj članak

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Obratite nam se bez ustručavanja. Dostupni smo za Vas radnim danima između 11 i 19h.