Malim koracima do velikih promena.

Slobodan Nikolić, psihoterapeut

Osnovnu školu je završio u Pančevu, gde je i rođen, a dalje školovanje nastavio u Beogradu, gde je završio Vojnu gimnaziju, a zatim i Vojnu akademiju. Na akademiji je diplomirao Vojnu psihologiju kod prof. dr Petra Kostića sa najvišom ocenom. U svom diplomskom radu bavio se problemima borbenog stresa u borbenim dejstvima na moru. Taj rad je ocenjen kao pionirski u našoj zemlji (kompletan rad možete pročitati ovde ). Nakon tri godine je napustio profesionalnu vojnu službu jer je sredina bila suviše zatvorena i otporna na promenu. To nije sredina za bavljenje psihologijom. Završio je master akademske studije psihoterapije i stekao zvanje master psiholog na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, sa prosečnom ocenom studija 9,79. Istraživački master rad možete pogledati ovde .

Sredinom 2006. godine došao je u kontakt sa dr Ivanom Nastovićem, kliničkim psihologom i psihoterapeutom, čija je uža specijalnost analiza snova. Dr Nastović ga je pozvao da se uključi u iskustvenu grupu za analizu snova i u njoj je ostao više od 6 godina. Posle samo nekoliko meseci rada na grupi dr Nastović ga je uključio u aktivan rad kao analitičara, prepuštajući mu da analizira snove pojedinih članova grupe. Njegov rad na snovima zaokružen je završenom trogodišnjom edukacijom za analitičara snova, u Centru za dubinsku psihologiju i analizu snova “Karl Gustav Jung”, Beograd. Od 2012. godine je licencirani dubinsko-psihološki analitičar snova (diplomu možete videti ovde ). Bavi se individualnom analizom i analizom snova u grupi. Vodio je grupe za analizu snova u Vukovaru i Beogradu, a sada i u Pančevu i Novom Sadu.

Od 2014. godine u stalnom je kontaktu sa dr Gejl Dilejni, kliničkim psihologom i jednom od pionirki grupne analize snova, koja je doprinela da analiza snova ne ostane zatvorena iz vrata psihijatrijskih i psihoterapeutskih ordinacija, već da bude dostupna i svima ostalima koji su autentično zainteresovani da putem snova dođu do uvida za potpunije funkcionisanje. Dr Dilejni je autorka velikog broja knjiga, od kojih je Prodor u svet snova prevedena i kod nas, a predstavljaju dragocenu literaturu iz ove oblasti u svetu.

2016. godine je stekao i diplomu (diplomu možete videti ovde) na The Delaney & Flowers Dream and Consultation Center, pod vođstvom i direktnom supervizijom dr Gejl Dilejni, koja potvrđuje da je kandidat uspešno i u potpunosti završio najnapredniji studijski program i ovladao metodom vođenja intervjua.

2016. godine završio je kurs o neuropsihologiji: What is a Mind? (sertifikat možete pogledati ovde), koji vodi dr Mark Solms, šef katedre neuropsihologije na University of Cape Town i osnivač i predsednik International Neuropsychoanalysis Society. Među značajnim neuropsihološkim radovima profesora Solmsa nalazi se i otkriće moždanih mehanizama sanjanja.

2018. godine je započeo edukaciju iz Logosinteze (Logosynthesis®) i stekao znanje i veštinu da u praksi primenjuje ovu efikasnu metodu koja je veoma uspešna u tretmanu traume, panike, fobije, besa, tuge, stida. Logosintezom pomaže klijentima da se oslobode teških sećanja, emocionalnih rana i ograničavajućih uverenja. 2021. godine je postao prvi sertifikovani psihoterapeut ovog modaliteta u Srbiji, sa zvanjem praktičara i instruktora Logosinteze (sertifikate možete pogledati ovde i ovde).

U svom radu koristi i jednu od najefikasnijih tehnika za duboku relaksaciju organizma – autogeni trening. To je savremena psihološka i psihoterapijska tehnika sa dokazanim blagotvornim dejstvom na sve sisteme organa u organizmu, koja pomaže u borbi sa stresom i ima isceljujuće efekte na telo i psihu. Kurseve osnovnog i višeg autogenog treninga završio je u savetodavno-edukativnom centru Psihorelaks iz Novog sada, kursevi su akreditovani od Internacionalnog udruženja za Autogeni trening – ISATAP (sertifikate možete videti ovde i ovde).

Inicijator je osnivanja Centra za dubinsko-psihološko istraživanje snova IMAGO i jedan od njegovih osnivača.

Preveo je na srpski knjigu Mozak i unutrašnji svet, Marka Solmsa i Olivera Turnbula, što je prvo izdanje jednog dela iz neuropsihoanalize na ovim prostorima.

Bavi se individualnim i grupnim psihološkim savetovanjem i terapijom odraslih osoba.

Konsultativne seanse se zakazuju telefonom ili e-mailom. Za one koji nisu u mogućnosti da dođu lično na seansu, uvedena je i veoma konformna mogućnost online seansi u živom razgovoru preko Skype-a. Konsultacije su dostupne svima koji govore srpsko-hrvatski (srpski, hrvatski, crnogorski, bošnjački) ili engleski jezik.

es

e-mail: centarIMAGO@gmail.com

telefon: +381 64 287 91 02 – pozivati isključivo radnim danom i subotom u vremenu od 11h do 19h

Obratite nam se bez ustručavanja.